Ludzie ASBIRO

dr Paweł Romanow

O sobie...

Doktor nauk ekonomicznych; absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Specjalizuje się w zakresie zarządzania transportem w łańcuchach dostaw, również a aspekcie procesu zmian zachodzących w sektorze usług TSL. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu. Jest także rzeczoznawcą do spraw programów nauczania i profili kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: technik spedytor oraz technik logistyk, a także profilach kształcenia ogólnozowadowego.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.