Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #2 - Podstawy Logistyki cz.1

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Czym jest zasada "7W"?
✔️ Co ma wpływ na rozwój logistyki i łańcuchów dostaw?
✔️ Jakie są systemy transformacji towarów?
✔️ Jakie są koszty logistyczne?
✔️ Jakie są procesy logistyczne i zadania w systemach transformacji towarów?
✔️ Czym jest infrastruktura procesów logistycznych i jakie ma ona znaczenie?
✔️ Jakie są podstawowe struktury systemów logistycznych?
✔️ Jak rozróżnić charakterystykę logistyczną?
✔️ Na czym polega logistyka?
✔️ Do czego służy logistyka?

Na te pytania odpowie Paweł Romanow - doktor nauk ekonomicznych; absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie zarządzania transportem w łańcuchach dostaw, również a aspekcie procesu zmian zachodzących w sektorze usług TSL. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu. Jest także rzeczoznawcą do spraw programów nauczania i profili kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: technik spedytor oraz technik logistyk, a także profilach kształcenia ogólnozowadowego.

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Paweł Romanow wdroży Cię w "świat logistyki", pokaże na czym ona polega, jak wdrażać ją do firmy oraz jak w praktyczny sposób z niej korzystać.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się