Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #2 - Podstawy Logistyki cz.2

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jakie są podstawowe elementy składowe usługi logistycznej w obsłudze łańcuchów dostaw?
✔️ Jakie są czynniki wpływające na procesy logistyczne?
✔️ Poznasz metodę analizy środków transportowych.
✔️ Jak wykonać analizę infrastruktury transportowej?
✔️ Czym jest tradycyjny przepływ towarów i informacji?
✔️ Jakie są rodzaje outsourcingu?
✔️ Jakie są warianty outsourcingu?
✔️ Jakie są zalety i wady outsourcingu?
✔️ Do czego służy outsourcing?
✔️ Jak wykorzystać outsourcing w firmie?

Na te pytania odpowie Paweł Romanow - doktor nauk ekonomicznych; absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie zarządzania transportem w łańcuchach dostaw, również a aspekcie procesu zmian zachodzących w sektorze usług TSL. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu. Jest także rzeczoznawcą do spraw programów nauczania i profili kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: technik spedytor oraz technik logistyk, a także profilach kształcenia ogólnozowadowego.

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Paweł Romanow wdroży Cię w "świat logistyki", pokaże na czym ona polega, jak wdrażać ją do firmy oraz jak w praktyczny sposób z niej korzystać.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się