Ludzie ASBIRO

Małgorzata Skawińska

O sobie...

Psycholog, trener warsztatu psychologicznego, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi szkolenia w tematyce zarządzania przez wartości, etyki w biznesie, umiejętności menedżerskich związanych z nowoczesnymi technikami zarządzania; zaangażowana w liczne projekty współpracy międzynarodowej z krajami Partnerstwa Wschodniego, Kazachstanu i Birmy.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.