Ludzie ASBIRO

Jarosław Orenowicz

O sobie...

Sprzedaż jest dla mnie integralną częścią ciągłego procesu budowy i dostarczania wartości do klienta. W obszarze B2B, którym się zajmuję, zwracam szczególną uwagę na zrozumienie procesu biznesowego klienta, co pozwala dobrze pozycjonować własne rozwiązania, podnosić jakość szans sprzedażowych i zwiększać dokładność prognozy przychodów.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.