SKLEP – Mark Skousen 2012

Amerykańskie strategie inwestycyjne

Od kiedy Peter Schiff wygrał słynny zakład (pojedynek) z Arthurem Lafferem coraz więcej ludzi dostrzega, że Austriacka Szkoła Ekonomii w opisie otaczającego nas świata jest najbliższa prawdy. Zaprosiliśmy więc do Polski MARKA SKOUSENA, jednego z najbardziej znanych na świecie ekonomistów finansowych, człowieka stosującego zasady szkoły austriackiej na codzień, który jest równocześnie profesorem uniwersytetu, autorem 27 książek, przedsiębiorcą, inwestorem i jak to w przypadku naszych wykładowców, również multimilionerem.

Stany Zjednoczone to światowe centrum finansowe. Nie bez powodu mówi się, że kiedy Ameryka kichnie, to Europa dostaje kataru. Jako przedsiębiorcy i inwestorzy z Polski jesteśmy tym bardziej skazani na śledzenie zachowań i trendów na rynku w USA.

W niedzielę 27 maja 2012 roku mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w seminarium „Amerykańskie Strategie Inwestycyjne – czyli skuteczne inwestowanie w trudnych czasach„, które poprowadził Mark Skousen – amerykański inwestor i doradca finansowy z ponad 30 letnim doświadczeniem, profesor ekonomii, redaktor wielokrotnie nagradzanych biuletynów inwestycyjnych, autor książek z dziedziny ekonomii i inwestowania, ale przede wszystkim aktywny inwestor na rynku akcji, opcji i surowców.

Mark Skousen

Mark Skousen to wybitny uczony, propagator austriackiej szkoły ekonomicznej,jeden z czołowych amerykańskich finansistów. Skouen od ponad 30 lat specjalizuje się w inwestycjach „na trudne czasy”. Przez wielu znawców Wall Street uważany jest za Warrena Buffetta młodszej generacji. Wydawany przez niego newsletter Forecasts and Strategies czyta blisko million inwestorów.

Peter F. Drucker nazwał Marka Skousena guru ekonomii podażowej, zaś Larry Kudlow z CNBC uważa, że to jeden z najwybitniejszych znawców giełdy i rynku papierów wartościowych.

Urodzony w 1947 roku amerykański ekonomista, przedsiębiorca, inwestor jest autorem wielu wybitnych książek z dziedziny ekonomii oraz inwestowania. Kilka z nich: Inwestowanie w jednej lekcji, Struktura produkcji oraz Austriacka Szkoła Ekonomii dla inwstorów ukazały się nakładem Fijorr Publishing (www.fijor.com). Skousen wykłada finanse w szkole biznesu (MBA) przy Columbia University, prowadzi swoje seminaria w Mercy College, Rollins College oraz Grantham University gdzie szkołę biznesu uhonorowano jego imieniem – The Mark Skousen School of Business.

Mark był ekonomicznym doradcą CIA. Doradzał także IBM, Hutchinson Technology oraz innym firmom z listy Fortune 500. Publikuje dla magazynu Forbes, The Wall Street Journal oraz The Journal of Economic Perspectives, a także dla wolnościowych magazynów Reason, Liberty oraz The Freeman.

Więcej o Marku poczytacie na jego stronie:
www.markskousen.com

Tacy ludzie są zbyt zajęci, żeby jeździć po świecie.

Dlatego ta wizyta była wyjątkową okazją.

Sławny zakład

Poniżej program telewizyjny z 2007 roku w którym Peter Schiff, zwolennik Austriackiej Szkoły Ekonomii przewiduje, że pod koniec 2008 roku będzie potężny krach i kryzys gospodarczy. Jego oponentem jest Art Laffer, doradca rządowy, zwolennik Ekonomii Keynesowskiej, podobnie jak wszyscy ekonomiści, których widzicie w polskiej TV. Warto jednak się zastanowić, kto potrafi teraz wyjść z kryzysu?

Peter Schiff i Mark Skousen

Mark wspólnie z Peterem rozmawiają na tematy ekonomiczne. Obydwoje zgadzają się, że na dzisiejsze problemy najlepszym lekarstwem jest polityka, którą prowadził prezydent Regan, problem jednak w tym, że na scenie politycznej nie ma teraz człowieka o poglądach Regana.

Mark Skousen – Ile Państwa rzeczywiście potrzebujemy?

Rozmowa radiowa w której tematem przewodnim jest ilość Państwa. Mark słusznie zauważył, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci technologia nie rozwijała się tak szybko jak rząd.

Mark Skousen – Współczesna ekonomia

Niejako hobby Marka jest historia ekonomii. Jest on autorem między innymi biografii Benjamina Franklina. Podczas tego wykładu opisuje on najważniejsze rzeczy, które działy się w przeszłości, gdy tworzono podstawy ekonomii. Wiele z jego słów można łatwo można przenieść do czasów dzisiejszych.

Książki Marka Skousena

Austriacka szkoła Ekonomii dla inwestorów

W moim głę­bo­kim prze­ko­na­niu nie ma dru­giej szkoły eko­no­micz­nej, która – wła­śnie jak szkoła austriacka – ofe­ro­wa­łaby tak dogłębną, poprawną i spraw­dza­jącą się w prak­tyce teo­rię. W dzi­siej­szym peł­nym nie­prze­wi­dy­wal­no­ści i gwał­tow­nych zwro­tów świe­cie jest to nie­zwy­kle ważna cecha. Zwłasz­cza z inwe­sty­cyj­nego punktu widzenia.

Jan Fijor

Inwestowanie w jednej lekcji

Prace Sko­usena to nie tylko zbiór cie­ka­wo­stek gieł­do­wych, aneg­dot i defi­ni­cji, to przede wszyst­kim pod­ręcz­nik robie­nia kasy. Książka ta sta­nowi kanon wie­dzy o gieł­dzie i budo­wie for­tun. Zawdzię­czamy to nie tylko inte­lek­tu­al­nej przenikliwości autora, jego pra­wie 40. let­niemu doświad­cze­niu w cha­rak­te­rze maklera i doradcy finan­so­wego, lecz także, a może przede wszyst­kim za sprawą sto­so­wa­nia przez Sko­usena austriac­kiej teo­rii ekonomicznej.

Jan Fijor

Czego można się spodziewać

Mark przyleciał do Polski specjalnie na nasze zaproszenie. Oto tematy na których skupił się podczas seminarium:

  • W jaki sposób skutecznie wykorzystać zasady ekonomii austrijackiej w inwestowaniu na giełdzie?
  • Inwestowanie kontrarialne – czyli inwestuj kiedy wszyscy sprzedają i sprzedawaj gdy wszyscy kupują.
  • Czym jest pułapka wzrostu i jak nie dać się w nią złapać?
  • Dlaczego Wall Street to zupełnie inny świat niż Las Vegas i dlaczego warto być inwestorem?
  • Jak wykorzystać cykle koniunkturalne powodowane przez banki centralne w inwestowaniu na giełdzie?

DZIEŃ PIERWSZY – SOBOTA 26 maja

Podczas pierwszego dnia seminarium występowali różni wykładowcy, którzy są związani ze szkołą Austriacką i osobą Marka Skousena. Poniżej lista wykładowców i tematy na których się skupiali.

Jan Fijor

Czym wyróżnia się austriacka szkołą ekonomii.

Przedsiębiorca, podróżnik, dwukrotnie najlepszy sprzedawca nieruchomości w Chicago, obecnie właściciel wydawnictwa Fijor Publishing.
www.fijor.com

To nagranie udostępniamy za darmo


Jerzy Strzelecki

Dlaczego warto czytać książki Marka Skousena? Na przykładzie Dziejów Współczesnej Ekonomii.

Przedsiębiorca, były Podsekretarz Stanu, pracował dla funduszy Private Equity. Obecnie Delta Capital. Tłumaczył na polski książki Marka Skousena.
www.deltacapital.pl

Marek Bernaciak

Szkoła austriacka a wiara chrześcijańska.

Przedsiębiorca, założyciel i prezes firmy technologicznej AMB Technic, dostarczającej urządzenia do precyzyjnego klejenia.
www.amb.pl

Andrzej Sadowski

Jak czytać prasę gospodarczą

Przedsiębiorca, ekonomista, komentator gospodarczy, główny inicjator i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.
www.smith.org.pl

Andrzej Szlęzak

Bariery wzrostu gospodarczego na przykładzie doświadczeń gminy Stalowa Wola.

Dziennikarz, polityk, długoletni radny oraz prezydent Stalowej Woli.

DZIEŃ DRUGI – NIEDZIELA 27 maja

Cały drugi dzień był przeznaczony dla Marka Skousena, który wykładał od 10.00 do 18.00 oczywiście z przerwami. W pakiecie nagrań udostępniamy 3 wykłady Marka po ok 90 minut. Dyskusji i serii pytań postanowiliśmy nie udostępniać, ze względu na dużo prywatnych informacji, którymi dzielili się uczestnicy seminarium.

Mark Skousen

Czym wyróżnia się austriacka szkołą ekonomii.

Nasz gość specjalny.
www.markskousen.com

+ NAGRANIE BONUSOWE

Ponieważ na płycie zostało sporo wolnego miejsca jako BONUS dorzuciliśmy 3 pełne wykłady Krzysztofa Habicha. Wielokrotnie notowany w pierwszej dziesiące najbogatszych polaków, specjalista od podatków o którym minister finansów oświadczył, że jego działalność zmniejszyła wpływy do budżetu o 10%.

Krzysztof Habich

Przedsiębiorca, właściciel World Leasing, szerzej znany z działalności doradczej związanej z podatkami.
www.krzysztofhabich.pl

Co znajduje się na płytach DVD?

Na specjalnie przygotowanych dwóch płytach DVD znajdują się nagrania z seminarium w formacie AVI oraz MP3. Na pierwszej płycie znajduje się cały pierwszy dzień wykładów wraz z bonusowymi nagraniami. Na drugiej płycie znajdują się wykłady Marka Skousena w dwóch wersjach językowych. Każdy wykład jest w postaci pliku AVI oraz pliku MP3.

DVD 1

Jan Fijor – AVI
Jan Fijor – MP3
Jerzy Strzelecki – AVI
Jerzy Strzelecki – MP3
Marek Bernaciak – AVI
Marek Bernaciak – MP3
Andrzej Sadowski – AVI
Andrzej Sadowski – MP3
Andrzej Szlęzak – AVI
Andrzej Szlęzak – MP3

BONUS

Krzysztof Habich KP 1 – AVI
Krzysztof Habich KP 1 – MP3
Krzysztof Habich KP 2 – AVI
Krzysztof Habich KP 2 – MP3

DVD 2

Mark Skousen 1/3 PL – AVI
Mark Skousen 1/3 PL – MP3
Mark Skousen 2/3 PL – AVI
Mark Skousen 2/3 PL – MP3
Mark Skousen 3/3 PL – AVI
Mark Skousen 3/3 PL – MP3
Mark Skousen 1/3 US – AVI
Mark Skousen 1/3 US – MP3
Mark Skousen 2/3 US – AVI
Mark Skousen 2/3 US – MP3
Mark Skousen 3/3 US – AVI
Mark Skousen 3/3 US – MP3

BONUS

Krzysztof Habich BC – FLV
Krzysztof Habich BC – MP3