Ludzie ASBIRO

Krzysztof Kopeć

Nadchodzące wydarzenia

 • Studia Podyplomowe MBA/ Kurs Zaawansowany- Inwestowanie i Nieruchomości

  Arche Hotel Poloneza
  Poloneza 87, 02-826 Warszawa
  • - Planuj na najlepsze, ale przygotuj się na najgorsze
  • - Wybrane elementy na etapie due diligence przed zakupem nieruchomości. WYKŁAD NIENAGRYWANY szczegóły

   Agenda: · linia zabudowy · linia rozgraniczająca pasa drogowego · linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu · odległości od linii energetycznych · wysokość budynku · powierzchnia zabudowy · ilość kondygnacji · PUM · GLA · wskaźnik intensywność zabudowy · powierzchnia biologicznie czynna · miejsca postojowe · wyłączenie gruntu z produkcji leśnej

   mniej
  • - Nieruchomości od Syndyka. WYKŁAD NAGRYWANY szczegóły

   Kto to jest Syndyk i jaka jest jego rola Jak wygląda postępowanie egzekucyjne, krok po kroku Gdzie kiedy szukać okazji na wykup nieruchomości od Syndyka Kto może się starć o wykup nieruchomości, jakie trzeba spełnić warunki Co to jest wadium Jakie są i jak działają ustawy postepowania egzekucyjnego

   mniej