Ludzie ASBIRO

O sobie...

Jest przedsiębiorcą, trenerem oraz autorem kilku książek biznesowych. Jego specjalność, to tematyka związana ze sztuką prezentacji. Fascynują go efektywne metody komunikowania, przy pomocy prezentacji multimedialnych, obrazu oraz historii.
Jego główna aktywność związana jest z rozwijaniem biznesu
w ramach marketingu sieciowego. Wraz z żoną w krótkim czasie
stworzył sprawnie funkcjonującą, wielotysięczną strukturę MLM.
Jest Top menadżerem, na jednej z najwyższych pozycji w
planie marketingowym firmy FM Group.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.