Ludzie ASBIRO

dr hab Edward Stawasz

O sobie...

Ekonomika i zarządzanie małymi firmami, ekonomika innowacji, finansowanie rozwoju firm, przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami, komercjalizacja technologii.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.