Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 20/21 - Źródła finansowania MŚP

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:

✔️ Jakie są uwarunkowania rozwoju sektora MSP?
✔️ Jaka jest klasyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej?
✔️ Jaka jest charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania?
✔️ Kapitał własny i kapitał obcy jako źródło finansowania.
✔️ Kapitały długo- i krótkoterminowe jako źródło finansowania.
✔️ Źródła wewnętrzne i zewnętrzne jako źródła finansowania.
✔️ Kapitały pierwotne, bieżącej działalności i procesów inwestycyjnych jako źródła finansowania.
✔️ Jaka literatura może zgłębić wiedzę na temat finansowania?
✔️ Czym jest definicja jakościowa?
✔️ Jakie są cechy specyficzne MŚP?

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się