Ludzie ASBIRO

O sobie...

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Partner w Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p., Prezes Zarządu w Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje, Członek Zarządu PACTUM SA – Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Członek Rady Fundacji - Fundacja Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa. Członek Rad Nadzorczych wielu spółek, przedsiębiorca, inwestor.
Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.
W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.