Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

Co jest ważne dla młodego przedsiębiorcy? Jak założyć własną firmę oraz jakich błędów unikać?

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jakie są porady dla młodych przedsiębiorców?
✔️ Jak założyć firmę?
✔️ Czego unikać, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia?
✔️ Jakie są tipy na start?
✔️ Jak zabezpieczyć swój majątek?
✔️ W co najlepiej zainwestować?
✔️ Czy restrukturyzacja uratuje Twój biznes?

Na te pytania odpowie Marcin Ostaszewski oraz Sebastian Mikulewicz.

Marcin Ostaszewski -Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Partner w Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p., Prezes Zarządu w Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje, Członek Zarządu PACTUM SA – Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Członek Rady Fundacji - Fundacja Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa. Członek Rad Nadzorczych wielu spółek, przedsiębiorca, inwestor. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.
W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Sebastian Mikulewicz - Adwokat, Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym. Partner w Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Sp.p.

Jednym z gorszych i często powielanych błędów, jaki może popełnić przedsiębiorca, jest niezbadanie branży, w której zamierzamy działać. Trzeba zbadać konkurencję, potrzeby klientów, popyt na nasze usługi lub produkty. Dobrze określić ceny, koszty firmowe, które będą odnosić się do realiów rzeczywistości, a nie wymyślonych planów.

To jednak nie wszystko. Wśród błędów popełnianych przez młodych przedsiębiorców można również wyróżnić nieodpowiednie doradztwo w rodzinie ( mama/tata/ wujek, którzy wgl nie znają się na biznesie a chcą doradzić), zaciąganie kredytów na które nie ma funduszy lub brak dywersyfikacji produktów na rynku odbiorców.

6 rad dla początkujących przedsiębiorców:

1. Podatki. Pamiętajmy o płatnościach.
2. Sprawdzaj swoich kontrahentów. Wystawiaj pro-formy.
3. Dokumentacja pracowników. Porządek w dokumentach.
4. Rachunek prywatny a firmowy.
5. Na początku zapłać zobowiązania, później zapłać sobie.
6. Nie kupuj i nie inwestuj pod wpływem emocji.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się