Nowy Ład – ulgi dla przedsiębiorców

Jakie ulgi przewiduje Nowy Ład? Czy mogą Cię uchronić przed znacznym uszczupleniem portfela? Jak już pewnie wiesz, składki zdrowotnej od stycznia 2022 r. nie będziesz mógł odliczyć od podatku. Dla jednych nowy sposób jej liczenia będzie korzystny, dla innych dość drogi. Kto i jak może skorzystać na ulgach Nowego Ładu?

Nowy Ład, nowe zasady

Każda ulga ma swoje wytyczne i ograniczenia. Jedne można połączyć, inne mogą siebie wykluczać. Warto też wiedzieć, jakie konsekwencje mogą Cię spotkać, jeśli skorzystasz z ulgi, ale nie dotrzymasz jej warunków. Musisz przede wszystkim zwrócić swoją uwagę na sposób, w jaki zostały sformułowane przepisy. A więc, co przewidują nowe ulgi, o co w nich chodzi i do kogo są skierowane?

Ulgi na zwiększenie sprzedaży

Ulga, która występuje w ustawie o PIT i o CIT dotyczy zwiększenia sprzedaży. Ulga ta będzie przysługiwała podatnikom, którzy ponoszą określone wydatki na cele związane z reklamą. Zgodnie z przepisem, będziesz mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku, koszty uzyskania przychodu poniesione w celu zwiększenia  jego  ze sprzedaży produktów do wysokości, który w roku podatkowym nie przekroczy 1 mln zł.

Bardzo ważna informacja, przez produkty w rozumieniu tego przepisu będą rozumiane tylko te rzeczy, które są wytworzone przez podatnika, więc nie będzie to dotyczyło sprzedaży wszystkich Twoich produktów. Dotyczyć to będzie jedynie tylko tych, które zostały przez Ciebie wytworzone. Jest to istotne ograniczenie.

Następnym istotnym warunkiem jest to, że do skorzystanie z tej ulgi będziesz uprawniony pod warunkiem, że w okresie kolejno 2 następujących po sobie lat podatkowych (licząc od roku, w którym poniósł te koszty na reklamę), wykażesz w jakiś sposób, że poniesione przez Ciebie wydatki rzeczywiście miały wpływ na wzrost sprzedaży tego produktu, czy do sprzedaży produktów dotąd wcześniej jeszcze niesprzedanych.  

Rozliczenie tej ulgi następuje w roku podatkowym, którym wydatki zostały poniesione, natomiast jeśli w okresie wskazanym 2 lat następujących po sobie  nie spełnisz tego warunku wzrostu przychodów, to niestety będziesz musiał doliczyć, to co odliczyłeś wcześniej w deklaracji składanej za rok, w którym te warunki zostały niespełnione. 

Przykładami takich kosztów, które podaje ustawa są np.

  • uczestnictwo w targach, 
  • na organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienie pracowników podatnika,
  • działań promocyjno-informacyjnych np. dostosowania opakowań produktów,
  • wykonanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Dodatkowo istotnym ograniczeniem tej ulgi w przypadku podatników, którzy prowadzą działalności, w specjalnych strefach ekonomicznych jest to, że nie będą mogli korzystać z ulgi na wydatki, które podatnik rozliczył w ramach dochodu specjalnej strefy ekonomicznej. 

ulgi dla przedsiębiorców i inwestorów

Ulgi dla przedsiębiorców wracających do Polski

Tutaj również została przygotowana ustawa dla podatników wracających do Polski. Jeśli zastanawiasz się, co za tym się kryje, to m.in. znajdują się tutaj ulgi, które polegają na zwolnieniu przychodu takich osób do kwoty 85 528 zł. Warunki skorzystania z takiej ulgi zostały szeroko opisane w ustawie o PIT i tych warunków jest bardzo dużo.

Takim najważniejszym, jest przeniesienie rezydencji do Polski i podleganie w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z tej ulgi będziesz mógł skorzystać,  gdy w przypadku działalności gospodarczej rozliczasz się na wszystkich tutaj dostępnych formatach opodatkowania typu: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tę ulgę  będzie można rozliczyć w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym przeniesiesz swoją rezydencję do Polski. Oczywiście suma przychodów zwolnionych w każdym roku podatkowym, w którym będziesz korzystać z tej ulgi nie może przekroczyć limitu 85  528 zł. 

Zwolnienie to oczywiście dotyczy osób, które przeniosły swoją rezydencję do Polski po 31 grudnia 2021 r. Uwaga! Przed tą datą nie będzie możliwości skorzystania z tej ulgi.

Ulgi dla przedsiębiorców w wieku emerytalnym

Założeniem tej ulgi jest zwolnienie przychodu do kwoty  85 528 zł dla osób, które są w wieku emerytalnym (t.j. kobiet, które ukończyły 60 r.ż. i mężczyzn, którzy ukończyli 65 r.ż.). W tej grupie również znajdują się osoby, które nabyły prawo do emerytury. Warunkiem jest, aby te osoby były aktywne zawodowo i prowadziły  np. działalność gospodarczą oraz rozliczały się: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem przychodów ewidencjonowanych, czy też korzystają z ulgi IP Box. Kolejnym istotnym warunkiem jest fakt, że jeśli chciałbyś skorzystać z tej ulgi, to w tym czasie nie możesz pobierać świadczeń emerytalnych.

Ulgi na edukację i sport

Kolejna ulga występuje zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT. Jest to ulga, która ma wspierać podatników w dokonywaniu wydatków na sport, szkolnictwo wyższe, czy naukę. Zgodnie z tą ulgą podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku (czyli od dochodu) kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. 

Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na sposób, w jaki został sformułowany przepis. Ustawodawca mówi tutaj o 50%  kosztów uzyskania przychodów. Aby dany wydatek mógł być objęty tą ulgą, musi wcześniej zgodnie z przepisami ustawy o PIT lub ustawy o CIT zostać uznany za wydatek, który stanowi, koszt uzyskania przychodu. Czyli wydatek, który jest poniesiony na uzyskanie przychodu, zabezpieczenie przychodu lub jego zachowanie.  Przykładem skorzystania z tej ulgi są wydatki np. na studia podyplomowe dla pracowników. Więc jeżeli będziesz chciał wysłać swojego pracownika na studia podyplomowe, to będziesz z tego skorzystać.

ulgi nowy ład

Ulgi dla inwestorów indywidualnych

Jeśli inwestujesz w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, możesz skorzystać z nowej ulgi. Dotyczy ona jednak akcji debiutujących spółek na giełdzie i określa szczegółowo, jak długo musisz mieć ją w swoim portfelu inwestycji.

Więc jeśli  jako inwestor posiadasz akcje debiutującej spółki na giełdzie i przetrzymasz te akcje przez co najmniej 3 lata, to w momencie ich sprzedaży przychód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu w wysokości 19% od zysków kapitałowych, co miało do tej pory miejsce.

Pozostałe ulgi

Innymi ulgami są:

– ulga dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
– ulga konsolidacyjna,
– ulga na IPO,
– ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,
– ulga na robotyzację,
– ulga dla osób fizycznych, które nabywają udziały w alternatywnej spółce inwestycyjnej.

Szukasz szerszej wiedzy z zakresu Nowego Ładu?

Szersze omówienie wszystkich ulg i zmian związanych z Nowym Ładem dla małych i średnich przedsiębiorców oraz inwestorów znajdziesz w nagraniach z naszej Konferencji Nowy Ład dla MiŚów i Inwestorów. Znajdziesz tu 10 ekspertów od prawa i podatków.

nowy ład ulgi dla przedsiębiorców, nowy ład ulgi dla inwestorów

Łącznie 6 nagrań ze specjalistami
od Nowego Ładu

Szczegółowo omówiliśmy wszystkie ulgi dla MiŚów.
Odpowiemy Ci:
Jak interpretować i analizować wszystkie nadchodzące zmiany? 
– Jakie rozwiązania powinieneś wdrożyć w swojej firmie, żeby nie stracić pieniędzy?
– Jak Nowy Ład wpłynie na branżę nieruchomości i inwestorów?
– Jakie zmiany podatkowe i pracownicze rzeczywiście wejdą w życie i na jakie „pułapki” musisz uważać? 
– Jakie zmiany dotyczące restrukturyzacji firm wchodzą już od grudnia?

 SPRAWDŹ  ->  KLIKNIJ TUTAJ