Ludzie ASBIRO

O sobie...

Doświadczona przedsiębiorczyni, strateg personalny i komunikacyjny, mentorka przedsiębiorców. Z powodzeniem łączy aktywność biznesową, edukacyjną i naukową. Realizatorka wielu projektów wspierających transfer wiedzy z edukacji do biznesu.

Wyznaje zasadę, że w biznesie najważniejszy jest człowiek - jego wiedza, kompetencje, emocje, postawa.

Wspiera przedsiębiorców i menadżerów w zarządzaniu sobą w otoczeniu biznesowym, stosując założenia nurtu Analizy Transakcyjnej. Wyjaśnia schematy zachowań ludzkich, wskazuje ich źródła i wpływ na budowanie relacji, co pomaga skutecznie radzić sobie w biznesowych trudnych sytuacjach stresowych, konfliktowych i kryzysowych.

Uczy jak świadomie komunikować się, i jak efektywnie zarządzać informacją zwrotną, by budować automotywację, motywująco wpływać na innych i osiągać zamierzone cele, zarządzając współczesnym przedsiębiorstwem.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.