Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

Zarządzanie trudnymi relacjami z pracownikami – gry psychologiczne w relacjach biznesowych, rozwojowy i korekcyjny feedback, rozmowy sankcyjne (w tym rozmowa o zwolnieniu)

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jak zapobiegać sytuacjom konfliktogennym i demotywującym ?
✔️ Analiza stanów ego i zachowań z nich wynikających - jakie skutki reakcji z poszczególnych stanów można zaobserwować ?
✔️ Jak rozpoznawać gry psychologiczne i jak w nie (nie)grać?
✔️ Jak „łamać” nieefektywne standardy pracy i komunikacji ?
✔️ Kto gra świadomie, czyli gry władzy – kiedy pracodawca rządzi na dzielni, a kiedy pracownik?
✔️ Jak nie dać się uśpić i w porę rozpoznawać zachowania patologiczne
✔️ Jak angażować pracowników w kształtowanie kultury dialogu ?
✔️ Udzielanie, przyjmowanie i wdrażanie feedbacku – jak miękko a skutecznie poukładać i wdrożyć proces feedbacku dyscyplinującego i angażującego pracowników?
✔️ Jakie wyróżniamy modele dopasowane do typologii pracownika ?
✔️ Czym jest Exit interview, czyli feedback dla pracodawcy ?

Na powyższe pytania odpowie Ewa Wilczewska - doświadczona przedsiębiorczyni, strateg personalny i komunikacyjny, mentorka przedsiębiorców. Z powodzeniem łączy aktywność biznesową, edukacyjną i naukową. Realizatorka wielu projektów wspierających transfer wiedzy z edukacji do biznesu.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się