Ludzie ASBIRO

Przemysław Lisek

O sobie...

Trener zarządzania projektami z 8-letnim doświadczeniem szkoleniowym (800 dni). Z wykształcenia ekonomista, logistyk, absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Certyfikowany menedżer projektu Prince 2 Practitioner. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów i programów zarówno z poziomu kierownika, jak i członka zarządu spółki. Prowadził przedsięwzięcia z obszaru organizacji eventów biznesowych, marketingu, wdrożeń wewnętrznych oraz reorganizacji procesów i struktur w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się w tematach związanych ze sprawnym lokowaniem projektów w organizacji, ich rzetelnym planowaniem, zarządzaniem ryzykiem i finansami. Pasjonat żeglarstwa. Uczestniczył w regatach OldBoyów w Iławie.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.