Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #1 - Przemysław Lisek - Zarządzanie Projektami

O nagraniu

Z zajęć dowiesz się:
✔️Na czym polega koncepcja brzytwy Ockhama?
✔️Jakie są cechy procesu?
✔️Jakie są przykłady firm projektowych?
✔️Co to jest złoty trójkąt?
✔️Jakie mogą być nieprawidłowości w strukturze firmy?
✔️Jaki jest cykl życia projektu?
✔️Czy wszyscy z zespołu rozumieją tak samo projekt?
✔️Dlaczego robimy projekt?
✔️Co powinna zawierać karta projektu?
✔️Jaka jest struktura podziału prac?
Przemysław Lisek - Trener zarządzania projektami z 8-letnim doświadczeniem szkoleniowym (800 dni). Z wykształcenia ekonomista, logistyk, absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Certyfikowany menedżer projektu Prince 2 Practitioner. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów i programów zarówno z poziomu kierownika, jak i członka zarządu spółki. Prowadził przedsięwzięcia z obszaru organizacji eventów biznesowych, marketingu, wdrożeń wewnętrznych oraz reorganizacji procesów i struktur w przedsiębiorstwie.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się