Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 20/21 - Zarządzanie procesowe

O nagraniu

Jest to ciąg dalszy - Zarządzanie projektami

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jak powinien wyglądać dobry proces planistyczny?
✔️ Czym jest Struktura Podziału Prac?
✔️ W jaki sposób powinno odbywać się planowanie?
✔️ Czym jest planowanie oparte o analizę przyczynowo skutkową w projekcie?
✔️ Jak wybrać i po co zastosować jednostkę czasu dla każdego zadania?
✔️ Co daje nam stosowanie odpowiednich narzędzi do planowania?
✔️ Czy jest określony czas, ile powinno zająć planowanie?
✔️ Z jakich programów do planowania można i warto korzystać?
✔️ Czy excel może być przydatny w planowaniu?
✔️ Na co warto zwrócić uwagę przy przypisaniu odpowiedzialności konkretnym pracownikom?

Na te pytania odpowie Przemysław Lisek

Trener zarządzania projektami z 8-letnim doświadczeniem szkoleniowym (800 dni). Z wykształcenia ekonomista, logistyk, absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Certyfikowany menedżer projektu Prince 2 Practitioner. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów i programów zarówno z poziomu kierownika, jak i członka zarządu spółki. Prowadził przedsięwzięcia z obszaru organizacji eventów biznesowych, marketingu, wdrożeń wewnętrznych oraz reorganizacji procesów i struktur w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się w tematach związanych ze sprawnym lokowaniem projektów w organizacji, ich rzetelnym planowaniem, zarządzaniem ryzykiem i finansami. Pasjonat żeglarstwa. Uczestniczył w regatach OldBoyów w Iławie.

Zarządzanie procesowe jest całością ciągłych i usystematyzowanych działań dotyczących planowania i monitorowania wykonania danego procesu w organizacji (przedsiębiorstwie), tak aby w pełni zrealizować jej cele. Zarządzanie procesowe jest zastosowaniem wiedzy, koncepcji, umiejętności, narzędzi, technik oraz systemów pomocnych w definiowaniu, wizualizacji, mierzeniu, kontroli oraz udoskonalaniu procesów mających na celu spełnienie wymagań klienta. Klientem w zarządzaniu procesowym jest zarówno klient finalny, odbiorca, jak również klient wewnątrz organizacji, czyli pracownik.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się