Zarządzanie wartością firmy – budowanie strategii

Usystematyzowane zarządzanie wartością firmy może przyczynić się do jej długotrwałego i coraz lepszego funkcjonowania na rynku. Takie podejście dodatkowo jednoczy różne grupy interesu – w tym właścicieli, udziałowców, kadrę menedżerską czy wiodących pracowników. Widząc korzyści ze stale rosnącej wartości organizacji, wszyscy chcą wspólnie działać po to, by nadal wzmacniać wartość firmy.

Wartość przedsiębiorstwa nie jest łatwa do zdefiniowania, dlatego też istnieje wiele jej kategorii, różnych z punktu widzenia wielu grup. Wartość wynika z przeróżnych czynników, dalekich często od dziedziny finansów. Stałe dla wartości jest jednak to, że wszystkie grupy interesariuszy jednogłośnie wspierają jej wzrost.

Dążenie do maksymalizacji jest szczególnie wyraźnie uwypuklane na giełdach papierów wartościowych, gdzie inwestorzy poszukują wartościowych spółek i wierzą w ich długoterminową zdolność do wykreowania coraz to większej wartości, a co za tym idzie, coraz wyższych stóp zwrotu z inwestycji.

Menedżerowie spółek giełdowych są świadomi, że w interesie właścicieli jest kreowanie tej wartości i często są specjalnie motywowani do przekuwania tej świadomości na konkretne efekty. Współcześnie zarządzanie wartością trafia również do firm nienotowanych na giełdach, w których rośnie przekonanie, że o wartość firmy należy dbać niemniej niż o obroty i zyski.

Aby pokazać przedsiębiorcom jak skutecznie zarządzać firmą wraz z  Elżbietą Marciniak zapraszamy Cię na całkowicie nowe w ASBiRO, roczne, stacjonarne Studia Podyplomowe z budowania i wdrażania strategii zarządzania wartością firmy, podczas których dowiesz się m.in.:

  • Czym jest strategia wzrostu wartości firmy i jak ją wdrożyć?
  • Jak wdrożyć strategię budowania wartości marki?
  • Jak na bieżąco kontrolować czy wartość firmy wzrasta?
  • Jak nieorganicznie finansować rozwój firmy?
  • Jak budować relacje ze źródłami finansowania zewnętrznego?
  • Jak wycenić spółkę na potrzeby sprzedaży?
  • Jak „czytać” wycenę spółki z perspektywy inwestora?
  • Jak zmierzyć bieżącą wartość firmy i jej zdolność kredytową?
  • Jakie kompetencje powinni posiadać menadżerowie firmy realizującej strategię wzrostu wartości?

Efektywne zarządzanie wartością może przynieść wielkie korzyści właścicielom, menedżerom i innym interesariuszom, oraz umożliwić i zagwarantować długoterminowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Działania wspierające tworzenie wartości, takie jak inwestycje w badania i rozwój, dbałość o kluczowych pracowników czy skuteczny marketing, powinny umożliwić wyższe obroty i rosnące zyski netto, które bezpośrednio przełożą się na zyski inwestycyjne właścicieli i ich stopy zwrotu oraz zapewnią dalszą obecność przedsiębiorstwa na rynku.

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszym nowym kierunku studiów? Znajdziesz je TUTAJ