Studia Podyplomowe „Zarządzanie Wartością Firmy”

Przedsiębiorcy, analizując wzrost swoich firm, najczęściej koncentrują się na mierzeniu zysku. Jest to prosta metoda, a często stosowanym sposobem jej realizacji jest cięcie kosztów, co długoterminowo jedynie osłabia potencjał wzrostu firmy. „Złotym środkiem” powinien być ZYSKOWNY WZROST, czyli jednoczesny wzrost przychodów  i wysoka zyskowność poprzez wzrost produktywności. Równowagę taką można nazwać wzrostem  budującym wartość przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa realizujące strategię zarządzania wartością firmy są często znacznie bardziej konkurencyjne, innowacyjne i bardziej wydajne.”

 

Elżbieta Marciniak
współzałożycielka spółki giełdowej Bakalland S.A. i Rektor Uczelni ASBiRO

 

Razem z Elżbietą Marciniak zapraszamy Cię na całkowicie nowe w ASBiRO, roczne, stacjonarne Studia Podyplomowe z budowania i wdrażania strategii zarządzania wartością firmy, podczas których dowiesz się m.in.:

 • Czym jest strategia wzrostu wartości firmy i jak ją wdrożyć
 • Jak wdrożyć strategię budowania wartości marki
 • Jak na bieżąco kontrolować czy wartość firmy wzrasta
 • Jak nieorganicznie finansować rozwój firmy
 • Jak budować relacje ze źródłami finansowania zewnętrznego
 • Jak wycenić spółkę na potrzeby sprzedaży
 • Jak „czytać” wycenę spółki z perspektywy inwestora
 • Jak zmierzyć bieżącą wartość firmy i jej zdolność kredytową
 • Jakie kompetencje powinni posiadać menadżerowie firmy realizującej strategię wzrostu wartości

DLA KOGO STWORZYLIŚMY TE STUDIA

Program tych studiów podyplomowych przygotowaliśmy z myślą o bardzo wąskim gronie właścicieli firm, którzy w planach na rozwój oraz celach strategicznych i długoterminowych zakładają:

 • rozwój własnego biznesu w oparciu o kapitał zewnętrzny (inwestorzy, wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, fuzje, przejęcia innych firm z branży);
 • budowanie firmy, aby w przyszłości ją sprzedać z wysokim zyskiem;
 • inwestowanie własnego kapitału w obce firmy i start-upy;
 • oraz dla właścicieli firmy, którzy wiedzą, że niedługo w rozwoju organicznym firmy dojdą do przysłowiowego „sufitu” i nie rozwiną się bardziej bez zaangażowania zewnętrznego kapitału.

PROGRAM I TEMATYKA ZAJĘĆ

WPROWADZENIE DO STRATEGII ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ
 • Charakterystyka tej strategii oraz określenie czynników determinujących realny wzrost wartości firmy.
PRZEPROWADZENIE AUDYTU FIRMY POD KĄTEM GOTOWOŚCI DO WDROŻENIA STRATEGII ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ
 • Badanie luk organizacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Analiza obszarów firmy, które są/powinny być głównym źródłem jej wartości.
 • Analiza wpływu otoczenia biznesowego na wartości firmy.
 • Analiza finansowa spółki w poszukiwaniu źródeł wzrostu.
BUDOWANIE MARKI JAKO ŹRÓDŁA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
 • Wyznaczanie i mierzenie celów marketingowych oraz ich wpływu na wartość firmy.
 • W jaki sposób wycenić markę?
WARSZTATY FORMUŁOWANIA STRATEGII BUDOWANIA WARTOŚCI FIRMY
 • Ustrukturyzowane inicjatywy prowadzące do wzrostu efektywności działania.
 • Stworzenie mapy strategii gotowej do wdrożenia w firmie.
GRA STRATEGICZNA POZWALAJĄCA PRZEĆWICZYĆ MECHANIZM WPŁYWU DECYZJI OPERACYJNYCH NA WZROST LUB OBNIŻENIE WARTOŚCI FIRMY
 • Uczestnicy wcielą się w zarządy konkurujących ze sobą firm, a ich zadaniem będzie przewidywanie działań innych, planowanie własnych oraz podejmowanie decyzji operacyjnych mających na celu zbudowanie możliwie jak najwyższej wartości firmy, którą reprezentują.
KOMPETENCJE I ROZWÓJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PRZY WDRAŻANIU STRATEGII WZROSTU WARTOŚCI FIRMY
 • Diagnoza kluczowych kompetencji kadry menadżerskiej (m.in. umiejętności konceptualnego myślenia, planowania strategicznego i efektywności zarządzania).
 • Strategia rozwoju kadry w organizacji nastawionej na zwiększanie wartości.
 • System motywacyjny wspierający strategię wzrostu wartości (m.in. opcje na akcje, zalety akcjonariatu pracowniczego).
ZARZĄDZANIE OPERACYJNE REALIZUJĄCE STRATEGIĘ WZROSTU WARTOŚCI
 • Budowa optymalnych struktur organizacji.
 • Zarządzanie grupą kapitałową.
 • Określenie roli, celów i zadań rady nadzorczej.
 • Budowanie silnej pozycji rynkowej i poszerzanie działalności.
FINANSE I CONTROLLING PRZY REALIZACJI STRATEGII BUDOWANIA WARTOŚCI FIRMY
 • Analiza przepływów pieniężnych, zarządzania długiem i optymalizacji kosztu kapitału.
 • Ustalenie  satysfakcjonującego poziomu rentowności kapitału.
 • Tworzenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Tworzenie systemu kontrolingu mierzącego w trakcie roku wzrost wartości firmy.
METODY PRZEPROWADZANIA WYCENY FIRM POD KĄTEM:
 • zakupu/sprzedaży firmy,
 • fuzji oraz przejęć,
 • zmian w strukturze właścicielskiej firmy,
 • restrukturyzacji firmy,
 • optymalizacji podatkowej,
 • badania opłacalności planowanych inwestycji.
ANALIZA METOD POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA ROZWÓJ FIRMY
 • Przygotowanie spółki do wejścia na GPW.
 • Korzyści i ryzyka zw. z wprowadzeniem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.
 • Korzyści i ryzyka zw. z wprowadzeniem spółki na giełdy światowe.
 • Pozyskiwanie funduszy Venture Capital i Private Equity.
 • Pozyskiwanie funduszy poprzez wypuszczanie obligacji.
 • Leasingi, faktoring, kredyty oraz analiza ich opłacalności dla przedsiębiorstwa.
„GODZINY INWESTORSKIE”, dodatkowe dyskusje i spotkania ze specjalistami, poświęcone inwestowaniu kapitału, zaplanowane tematy to m.in.:
 • inwestowanie w start-upy,
 • inwestowanie w rynek gier komputerowych,
 • formy prawne do wspólnego inwestowania (fundusze, „kluby inwestora”, SPV itp.).

Na zakończenie, omówimy różne metody zdobywania kapitału zewnętrznego na rozwój firmy. Obligacje, kredyty długoterminowe czy może Fundusze Venture Capital,  fundusze mezzanine, private equity, partnerzy kapitałowi a może Giełda Papierów Wartościowych?

PRELEGENCI

To oczywiście najlepsi praktycy biznesu zaproszeni bezpośrednio przez Elę Marciniak. Każdy z nich jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie i bardzo chętnie podzieli się z Tobą swoją wiedzą oraz doświadczeniami w temacie, który zna od podszewki. Podczas zjazdów spotkasz się m.in. z:

ELŻBIETA MARCINIAK

Przedsiębiorca, doktor nauk ekonomicznych, współzałożycielka spółki giełdowej Bakalland S.A., Rektor Uczelni ASBiRO. Specjalizuje się w strategiach rozwoju przedsiębiorstw i skutecznych metodach zarządzania.

SŁAWOMIR LUDWIKOWSKI

Specjalizuje się w doradzaniu klientom korporacyjnym i instytucjom finansowym w transakcjach inwestycji kapitałowych, w tym przejęciach, fuzjach i inwestycjach bezpośrednich. Posiada szerokie doświadczenie w inżynierii finansowej, strukturyzacji produktów finansowych, negocjowaniu złożonych umów inwestycyjnych oraz w pozyskiwaniu finansowania dłużnego. Kierował dwoma bankami komercyjnymi, trzema funduszami oraz pierwszym w Polsce bankiem inwestycyjnym, a także pełnił funkcję członka rad nadzorczych kilkunastu spółek państwowych, publicznych i prywatnych.

MARIAN OWERKO

Ekonomista i przedsiębiorca, współzałożyciel spółki giełdowej Bakalland S.A. Poprzez Fundusz Uno Capital inwestor w branżach: FMCG, nieruchomości i nowe technologie. Od 2009 roku Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu.

TAD WITKOWICZ

Amerykański miliarder polskiego pochodzenia. Zbudował firmy Artel, CrossComm oraz Adlex, które sprzedał za setki milionów dolarów. Został okrzyknięty pierwszym Polakiem, który wprowadził firmę na giełdę NASDAQ. Założyciel funduszu Otago Capital. Za jego pośrednictwem aktywnie inwestuje w start-upy, wspierać rozwijających się przedsiębiorców radami, doświadczeniem, kontaktami i pieniędzmi.

MARTA MARCZAK

Z wykształcenia socjolog, od 19 lat strateg marketingowy. Badając zmieniające się zjawiska kulturowe oraz potrzeby konsumentów wspiera budowanie silnych, angażujących marek. Autorka strategii pozycjonowania oraz innowacji produktowych dla wielu wiodących marek w sektorze FMCG. Od 4 lat odpowiada za pracę i rozwój Zespołu Strategii Marki w PwC.

JACEK BŁASZCZAK

Kieruje zespołem odpowiedzialnym za planowanie oraz raportowanie zarządcze w dużym koncernie paliwowym oraz pomaga przedsiębiorcom w podnoszeniu efektywności biznesu poprzez budowę systemu rachunkowości zarządczej i kontrolingu.

WOJCIECH SZAPIEL

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, medialnym, budowlanym, logistycznym, IT.

RYSZARD KACZMAREK

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty. W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną, marketing, finanse, logistykę a także za strategie hedgingowe na rynku ropy i walutowym, zarządzał zmianą i nadzorował projekty.

TADEUSZ „Zooltar” ZIELIŃSKI

Zna rynek gier komputerowych chyba jak nikt w Polsce. Opiniuje, recenzuje gry komputerowe od 1996 r. Całe życie zawodowe związał z grami m.in. współpracował z siecią Canal+ gdzie prowadził programy Review Territory i E-sport, w firmie CD-Projekt odpowiadał za komunikacje ze społecznością, był analitykiem kreatywnym i w CD Projekt Red producentem wykonawczym na platformie sprzedażowej Kinguin. Obecnie założył nowe własne studio Red Square Games i pierwszy projekt będzie osadzony w świecie książek SybirPunk. Podzieli się z nami wiedzą z zakresu inwestowania na rynku gier, który zgodnie z raportem Newzoo jeszcze w roku 2020 wartość tego rynku wyniesie 159mld USD a w 2023 przekroczy 200 mld USD , wzrost ten, jest efektem wpływu pandemii COVID-19.

FORMUŁA ZAJĘĆ

Zależy nam na tym, aby każdy uczestnik mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach i czerpać dla siebie jak najwięcej, równocześnie dzieląc się swoimi doświadczeniami. Grupa będzie liczyć 25, maksymalnie 30 przedsiębiorców. Spodziewaj się:

 • zajęć organizowanych stacjonarnie w Warszawie, w roku akademickim 2020/2021 mimo pandemii nie odwołaliśmy naszym studentom ani jednego zjazdu :)
 • ośmiu zjazdów tematycznych tylko dla Twojej grupy + trzech dużych seminariów, na które zjeżdżają się wszyscy nasi aktualni studenci, wielu absolwentów i wykładowców;
 • zajęć warsztatowych pod okiem najlepszych specjalistów zaproszonych do współtworzenia tych studiów bezpośrednio przez Elę Marciniak;
 • dyskusji i burz mózgów przy rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych;
 • elementów masterminda, „gorących krzeseł” i pracy na case’ach poszczególnych uczestników grupy, które dają ogromną motywację do działania i rozwoju;
 • w ASBiRO zwykle nagrywamy wszystkie zajęcia, jednak ze względu na warsztatową formę każdego zjazdu i bardziej „intymne” rozmowy biznesowe w małym gronie, zajęcia na tych studiach nie będą nagrywane;
 • po każdych zajęciach w sobotę, zapraszamy Cię na tradycyjne „asbirowe integracje” czyli spotkania z wykładowcami oraz studentami ASBiRO w luźnej atmosferze, przy wspólnej kolacji i piwie.

INFORMACJE

Więcej informacji o studiach

Zapisz się

Zapisy zakończone
KONTAKT

Masz pytanie?

✎   Aplikuj