Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 20/21 - online - Zarządzanie procesowe

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Czym jest zarządzanie procesowe?
✔️ Jakie będzie zaliczenie przedmiotu?
✔️ Jakie są podstawy zarządzania procesowego?
✔️ Jaka jest funkcjonalna definicja organizacji?
✔️ Jaka jest procesowa definicja organizacji?
✔️ Jak powstało zarządzanie procesowe?
✔️ Czym jest spojrzenie zasobowe?
✔️ Czym jest Sims -rozdzielenie procesów i jak je stworzyć?
✔️ Jakie są etapy rozwoju?
✔️ Czym jest środowisko BPM?

Na te pytania odpowie Piotr Kaczmarek-Kurczak - doradca biznesowy, przedsiębiorca, mentor i badacz.

Zarządzanie procesowe jest całością ciągłych i usystematyzowanych działań dotyczących planowania i monitorowania wykonania danego procesu w organizacji (przedsiębiorstwie), tak aby w pełni zrealizować jej cele.Zarządzanie procesowe jest zastosowaniem wiedzy, koncepcji, umiejętności, narzędzi, technik oraz systemów pomocnych w definiowaniu, wizualizacji, mierzeniu, kontroli oraz udoskonalaniu procesów mających na celu spełnienie wymagań klienta. Klientem w zarządzaniu procesowym jest zarówno klient finalny, odbiorca, jak również klient wewnątrz organizacji, czyli pracownik.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się