Ludzie ASBIRO

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

O sobie...

Jestem doradcą biznesowym, przedsiębiorcą, mentorem i badaczem. Wspieram rozwój w zakresie zmiany modeli biznesowych, komercjalizacji, transferu wiedzy, komunikacji, internacjonalizacji, zmiany organizacyjnej.
Prowadziłem badania dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorczości w sektorach kreatywnych.
Działam na rzecz popularyzacji idei Przemysłu 4.0 oraz rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.
Publikuję artykuły i wywiady dotyczące sektora kosmicznego oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.