Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

Kiedy bogowie pomagają w biznesie.

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jak sprawić aby tajemne siły organizacji pomagały w poprawie efektywności pracy?
✔️ Jak kształtować kulturę efektywnej organizacji?
✔️ Jak sprawić aby wszyscy pracownicy angażowali się w rozwój firmy?
✔️ Kiedy klienci pomagają w rozwoju firmy?
✔️ Jakim być przywódcą aby odnieść sukces i co to znaczy sukces przywódcy?

Na te pytania odpowie Marek Tarnowski - Praktyk biznesu i innowacji. Był wiceprezesem Hortex Holding (1995-99), prezesem Strauss-Elite na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę (1999-2001), prezesem i CEO Grupy Mokate (2001-2016), w której radzie nadzorczej zasiada obecnie. Autor bądź współautor wielu patentów i nowatorskich projektów. Absolwent Wydz. Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz IMD Lozanna. 3 lata temu zakończył karierę w biznesie i obecnie promuje ideę digitalizacji niematerialnych wymiarów organizacji (a ściślej continuous feedback) oraz zastosowania AI do wspierania managerów w zakresie predykcji zdarzeń/zachowań ludzkich (i generalnie zarządzania). To chyba obecnie dwa najszybciej rozwijające się obszary zarządzania na świecie.

Mówiąc o prowadzeniu firmy należy wspomnieć i wyróżnić kilka typów organizacji. We wskazanej prezentacji możemy zauważyć Apolla, Athenę oraz Zeusa. Każdy z nich przedstawia inny sposób zarządzania. Bóg Apollo odzwierciedla kulturę organizacji procedur. Każde miejsce jest dokładnie opisane. Tutaj jasno zdefiniowane są ścieżki kariery pracowników (chociaż sama góra jest dobierana z klucza politycznego).

Z kolei Athena to kultura organizacji zadań i powiązania organizacji parametrami. Pracownicy wzajemnie rozliczają się z efektów. O miejscu w strukturze decyduje istotność realizowanego w danym momencie zadania i historia sukcesów. Athena koncentruje się na współpracy, na tym aby efektywność organizacji była wyższa niż suma efektywności jej członków.

Mówiąc o Zeusie, należy wspomnieć o kulturze władzy. Prawo do życia ma tylko to, czego dotknie Zeus. Zeus dysponuje oficjalnym i nieoficjalnym kręgiem władzy. To organizacja o charakterze totalnym – kontrolowany jest nie tylko efekt ale też sposób dojścia do tego efektu.

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat najbardziej efektywnego typu organizacji, sposobu na motywacje pracowników i rozwiązanie ich problemów, polecam obejrzeć wykład do końca.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się