Ludzie ASBIRO

O sobie...

Praktyk biznesu i innowacji. Był wiceprezesem Hortex Holding (1995-99), prezesem Strauss-Elite na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę (1999-2001), prezesem i CEO Grupy Mokate (2001-2016), w której radzie nadzorczej zasiada obecnie. Autor bądź współautor wielu patentów i nowatorskich projektów. Absolwent Wydz. Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz IMD Lozanna. 3 lata temu zakończyłem karierę w biznesie i obecnie promuję ideę digitalizacji niematerialnych wymiarów organizacji (a ściślej continuous feedback) oraz zastosowania AI do wspierania managerów w zakresie predykcji zdarzeń/zachowań ludzkich (i generalnie zarządzania). To chyba obecnie dwa najszybciej rozwijające się obszary zarządzania na świecie.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.