Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #1 - Dariusz Juruś - Webinar z Etyki

O nagraniu

✔️ Czym jest etyka według Arystotelesa?
✔️ Co to jest dobro etyczne?
✔️ Jakie warunki muszą być spełnione, żeby coś mogło zostać nazwane celem ostatecznym?
✔️ Dlaczego wszystko co robimy ma zaprowadzić nas do szczęścia?

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się