Ludzie ASBIRO

dr Dariusz Juruś

O sobie...

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), stypendysta uniwersytetów w Bochum, Heidelbergu i Oxfordzie, zajmuje się filozofią polityki (głównie libertarianizmem) a także etyką.

Jest autorem ponad 50 publikacji m.in. książki W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu oraz antologii tekstów Dzieje własności prywatnej. Od starożytności do współczesności.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.