Ludzie ASBIRO

O sobie...

Inwestor, Twórca Projektów Szkoleniowo-Inwestycyjnych, Trener.
Posiadam tytuł Maklera Papierów Wartościowych i 14 letnie doświadczenie na inwestowaniu na rynkach finansowych.Zająłem 3 miejsce w konkursie Inwestycyjnym, pomnażając kapitał przeszło 100% w miesiąc.
Sporządziłem ponad 3000 analiz i prawie 20 000 opublikowanych wykresów
Jestem twórcą serwisu Infoinwestor z którego korzysta 15 000 użytkowników.
Ponad 100 osób wzięło udział w moich półrocznych kursach Globalnego Inwestowania.
Miałem okazję w pojedynczych transakcjach zarabiać i tracić kilkaset tysięcy złotych, dzięki czemu wykształciłem odporność na stres i emocje w inwestowaniu.
Dążę do tego aby pokazywać prawdziwą twarz rynków, tak aby ludzie nauczyli się chronić swój kapitał w pierwszej kolejności a potem zarabiać duże pieniądze.
Moją aspiracją jest zmiana przepływów kapitału pomiędzy Polską a Światem,aby Polacy przestali być "dawcami kapitału" a zarabiając pieniądze na rynkach zagranicznych mogli wydawać je w Polsce przyczyniając się do wzmocnienia gospodarki państwa i społeczeństwa.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.