Ludzie ASBIRO

O sobie...

Prawnik i ekonomista, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.