Ludzie ASBIRO

Patrycja Pirogowicz

O sobie...

Zarządzam i kieruje programem MBA na studiach podyplomowych spec. sprzedaż i marketing.

Moim głównym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom najlepszych możliwości rozwoju zawodowego poprzez dostosowanie programu do ich indywidualnych potrzeb oraz negocjowanie warunków współpracy z prelegentami (przedsiębiorcami).

Lubię pomagać w osiąganiu celów zawodowych.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.