Ludzie ASBIRO

O sobie...

Negocjator, trener negocjacji handlowych, mówca inspiracyjny - motywujący, przedsiębiorca, handlowiec, etc. Specjalizacja: badanie umiejętności negocjacyjnych w praktyce: sprzedażowych i zakupowych; pomiar umiejętności praktycznych oraz analiza utraconego potencjału handlowego; opracowywanie dedykowanych narzędzia negocjacyjnych oraz ich wdrożenie.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.