Ludzie ASBIRO

O sobie...

Kompetentna, doświadczona. Doradca Restrukturyzacyjny / Manager Sprzedaży / Kierownik Zespołu z bardzo dobrą znajomością branży, produktów i usług finansowych (produkty bankowe, ubezpieczenia), znajomością branży militarnej ( koncesja na obrót bronią i amunicją nr B- 067/2016), oraz branży oświatowej ( Prezes Stowarzyszenia „Przyjazne Zywertowo” w latach 2012-2015 . ) Obecnie współpracuje z sądami na terenie Polski pełniąc funkcję Syndyka, Nadzorcy w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Przeprowadza firmy oraz osoby fizyczne przez procesy oddłużeniowe. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, oraz zarządzania portfelem restrukturyzacyjnym. Współpracuje na różnych płaszczyznach ze wszystkimi stronami – doprowadzając do rozwiązania problemu w sposób zadowalający dla wszystkich uczestników postępowania czy projektu.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.