Ludzie ASBIRO

O sobie...

Ekspert w zakresie wdrażania zmian i zarządzania projektami nie tylko w dużych korporacjach, ale również w startupach. Na co dzień żyje w samolotach kursując pomiędzy Londynem, Wrocławiem i Warszawą. Świadczy szereg usług z zakresu zarządzania dla różnych klientów (korporacje, MiSie, start-upy, NGOsy). Pełni rolę Interim Manager’a, w Londyńskim City dla banku inwestycyjnego Aviva Investors. Aktualnie zarządza działem software engineering i portfelem projektów dla 22 kluczowych aplikacji dbając o realizację zadań dzień do dnia. Jest również odpowiedzialny za wdrożenie skutecznych praktyk i standardów zarządzania projektami. W przeszłości współpracował z Euro Bankiem i Fortum. W pierwszym odpowiadał m.in. za dział postępowania sądowego i egzekucyjnego, wdrożenie transakcji walutowych czy program dostosowania banku do dyrektywy RODO. Dla drugiego przygotowywał procedury i procedury współspalania biopaliw celem wznowienia wydawania certyfikatów OZE o wartości kilku milionów zł przez URE. Jednocześnie jako ekspert Indeed.best, dzieli się zdobytą praktyczną wiedzą w trakcie szkoleń i konferencji branżowych. Prowadzi zajęcia z zarządzania projektami dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, opiniował kierunek zarządzania projektami dla Szkoły Głównej Handlowej, oraz przeprowadził szereg prelekcji i warsztatów na wydarzeniach adresowanych dla studentów w całej Polsce. Poprzez swoją firmę BP Consult, dzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu wprowadzania zmian z tzw. MiSiami i start-upami, pomagając im przejść przez ten burzliwy czas jak najsprawniej. Do jego klientów należą zarówno software house’y jak i firmy finansowe czy produkcyjne. Jest silnie zaangażowany w rozwój społeczności kierowników projektów, współpracując z Project Management Institiute czy z Magazynem Zarządzania Projektami. Odpowiada za reaktywację Portalu Zarządzanie Projektami. Cały czas stara się wychodzić ze swoją wiedzą do szerszego grona ludzi realizujących projekty, dzięki społecznościom których jest częścią - Toastmasters International, ASBIRO i FUAR. Z ASBIRO jest związany od 2014 roku jako student kursu Rozszerzonego. Od 2018 roku regularnie przeprowadza wywiady w ramach AsbiroTV. W swojej pracy wyznaje zasadę Continuous Improvement, bazowania na danych statystycznych oraz jest wyznawcą zdrowego rozsądku. W wolnych chwilach komentuje mecze lacrosse swojej ukochanej drużyny Kosynierów Wrocław.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.