Ludzie ASBIRO

O sobie...

Z ASBiRO związana od 2013 roku. W latach 2014-2020 była odpowiedzialna za budowanie asbirowego zespołu, kultury organizacyjnej i silnych fundamentów w działalności operacyjnej szkoły. Od 2019 roku, gdy ASBiRO uzyskało status uczelni, zajmuje stanowisko kanclerza. Obecnie odpowiada za finanse, rozwój i strategię uczelni.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.