Ludzie ASBIRO

O sobie...

Specjalizuje się w ochronie członków zarządów przed solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania osób prawnych z tytułu wierzytelności publiczno- i prywatno-prawnych. Ekspert w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji.
Ekspert z zakresu szeroko pojętego Prawa Własności Intelektualnej. Prowadzi spory z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, praw autorskich i prawa własności przemysłowej. Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, począwszy od czynności poprzedzających rejestrację, skończywszy na dochodzeniu praw w przypadku naruszenia prawa własności przemysłowej. Zarządza portfelami praw – monitoring ochrony znaków towarowych, monitoring opłat, odnowienia oraz wpisy w rejestrach. Prowadzi sprawy karno-celne w przedmiocie zatrzymań celnych w sprawach własności intelektualnej.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta na Universität Bielefeld (2012/2013). Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014). Absolwent Niemieckiego Studium Prawa na Westfälische Wilhelms-Universität Münster (2016).

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.