Ludzie ASBIRO

O sobie...

Specjalizuję się w szeroko pojętej odpowiedzialności osób pełniących funkcje w organach wykonawczych, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych w spółkach, organach państwowych, innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych. Pomagam w sprawach odpowiedzialności na gruncie cywilnym (za wyrządzone szkody, solidarnej odpowiedzialności), administracyjnym (podatkowej) i karnym (przestępczość gospodarcza, z zakresu dyscypliny finansów etc.) jakiej mogą podlegać te osoby w związku z wykonywaniem swoich zawodowych obowiązków. Zajmuję się compliance w zakresie organów osób prawnych. Tworzę umowy i kontrakty, korporacyjne regulaminy wewnętrzne uwzględniające i regulujące odpowiedzialność tych osób.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.