Pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem

W połowie lutego za przyczyną Sławka Muturi – jednego z naszych wykładowców,  rozpoczęło działalność ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”. Organizacja stawia sobie za cel ucywilizowanie rynku wynajmu detalicznego w Polsce i promowanie zachodnich standardów. Okazją do dołączenia do inicjatywy będzie Kongres, który odbędzie się 17 marca br. w  Łodzi. Rejestracja na stronie www.mieszkanicznik.pl już ruszyła. 

W Polsce rynek mieszkań na wynajem szacowany jest na 660 tysięcy lokali
i w najbliższych latach będzie rósł. Tymczasem pod wieloma względami nie osiągnął jeszcze standardów powszechnych w krajach Europy Zachodniej czy w USA. Szara strefa, prawo zbytnio chroniące interesów najemców, brak bazy „złych najemców”, niechęć banków
do udzielania kredytów „buy-to-let” – to tylko niektóre z bolączek polskiego rynku.

Właśnie dlatego naszym nadrzędnym celem będą dążenie do ucywilizowania polskiego rynku najmu – mówi Sławek Muturi, pomysłodawca Stowarzyszenia i mieszkanicznik z prawie 20-letnim doświadczeniem. – Zamierzamy między innymi kreować i promować etyczne standardy najmu, lobbować na rzecz zmiany prawa oraz zwiększać bezpieczeństwo najmu m.in. poprzez powołanie Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu.

 Ponadto organizacja będzie wydawać cykliczne raporty na temat polskiego rynku najmu detalicznego, organizować szkolenia i warsztaty oraz wspierać inicjatywy biznesowe tworzące infrastrukturę wsparcia najmu mieszkaniowego – od producentów mebli przez firmy zarządzające na firmach eksmisyjnych kończąc. Zgodnie z założeniami założycieli Stowarzyszenia ma skupiać i działać na rzecz ochrony praw mieszkaniczników z całej Polski.

Pierwszą inicjatywą nowego Stowarzyszenia będzie Kongres, który odbędzie się 17 marca br. w  Łodzi. Rejestracja na stronie www.mieszkanicznik.pl już ruszyła.

 A skąd nazwa Mieszkanicznik? W polskim języku brakuje dobrego odpowiednika angielskiego słowa „landlord”, z kolei istniejące słowo „kamienicznik” źle się kojarzy. Dlatego postanowiliśmy ukuć nowe słowo na określenie osoby czerpiącej zyski z wynajmu swojego mieszkania lub mieszkań – mówi Sławek Muturi.

 ****

Więcej informacji udziela:

Sławek Muturi

Tel. : 602 415 728

E-mail: biuroprasowe@mieszkanicznik.pl