Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

ABC zwalniania, czyli jak dobrze się rozstać się z pracownikiem

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jakie są tryby ustalania umowy o pracę?
✔️ Kiedy dochodzi do zerwania umowy o pracę?
✔️ Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?
✔️ Jakie są skutki rozwiązania umowy o prace przy porozumieniu stron?
✔️ Jakie są zasady ogólne w zakresie jednostronnych oświadczeń pracodawcy?
✔️ Jaka powinna być forma rozwiązania umowy o pracę?
✔️ Czy oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej?
✔️ Co oznacza sformułowanie „pismo doręczone”?
✔️ Czy w piśmie o rozwiązaniu umowy o pracę musi być wskazany termin?
✔️ Jakie są przyczyny rozwiązania stosunku pracy?

Na te pytania odpowie Artur Grabowski - radca prawny, zastępca rzecznika dyscyplinarnego OIRP Gdańsk MGS-LAW. Artur prowadzi kancelarie prawną specjalizującą się w prawie HR .
Zwolnienie pracownika to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którym prędzej czy później będzie musiał stanąć każdy pracodawca. Kwestia zwolnienia z pracy nie jest łatwa dla żadnej ze stron w niej uczestniczących. Do pracodawcy należy zadbanie, by proces ten przebiegał prawidłowo. Właściwe przeprowadzenie tego procesu skutkuje także lepszym postrzeganiem przez zwolnionego pracownika jego byłego pracodawcy i przeciwdziała późniejszemu wypowiadaniu się o organizacji w negatywny sposób.

Każde zwolnienie pracownika powinno być poprzedzone rzetelnym przygotowaniem się do rozmowy z nim i wcześniejszym podsumowaniem treści, które przełożony chce przekazać. Powinny być one pozbawione subiektywnych ocen, oparte na faktach.
Rozwiązanie umowy o pracę można przeprowadzić m.in:
a)na mocy porozumienia stron,
b)przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
c)przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

RADA! Zatrudniamy wolno, zwalniamy szybko

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się