Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 23/24 Elementy makroekonomii

O nagraniu

Z ćwiczeń dowiesz się:
✔️Jakie czynniki kształtują makroekonomię
✔️Kim jest konsument
✔️Do czego służą dobra kapitałowe
✔️Czym są oszczędności
✔️Czym jest stopa procentowa
✔️Jak kształtują się ceny na rynku
✔️Jakie dobra kapitałowe oszczędzają ludzie
✔️Czym jest kapitałowa struktura produkcji
✔️Jak proces oszczędzania wpływa na zyski przedsiębiorstwa
✔️Jak ekspansja kredytowa wpływa na ceny dóbr konsumpcyjnych
✔️Jak ekspansja kredytu inwestycyjnego wpływa na stopę procentową
✔️Jak ekspansja kredytowa wpływa na cenę pracy

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się