Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 20/21 - Metody i Techniki zarządzania

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Na czym polega zarządzanie przez cele i mierniki?
✔️ Jak można wykorzystać KPI?
✔️ Jak będzie wyglądało zaliczenie przedmiotu?
✔️ Jak przygotować się do zaliczenia?
✔️ Jakie są słabości zarządzania poprzez cele i mierniki?
✔️ Jakie są warunki efektywnego wdrożenia takiego rodzaju zarządzania w firmie?
✔️ Jakie są fazy budowania takiego biznesu?
✔️ Jak prawidłowo sformułować cele takiego zarządzania?
✔️ Jakie są rodzaje celów KPI?
✔️ Jakie są rodzaje i przykłady KPI?

Na te pytania odpowie Piotr Szczurowski - zarządzał wieloma organizacjami, zarówno państwowymi (kontrolował dotacje) jak i prywatnymi.

Metody i techniki zarządzania posłużą przedstawieniu istoty metod zarządzania – podstawowych pojęć dotyczących metod i technik zarządzania, ich klasyfikacji. Zaprezentowane zostaną techniki zbierania i rejestracji informacji, identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych. Omówione zostaną metody organizacji pracy – normowania, wartościowania pracy; metody zarządzania usprawniające pracę kierowniczą - planowania, organizowania pracy własnej i innych, klasyczne i nowoczesne metody zarządzania, metody zarządzania, controlling w organizacjach gospodarczych.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się