Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

Sl Zarządzanie 21/22 - Wstęp do zarządzania produkcją i jakością

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:

✔️Czym jest jakość

✔️14 zasad Deminga

✔️Czym jest wykres Ishikawy

✔️Na czym polega zasada zero defektów

✔️Na czym polega zasada Pareto

✔️Czym jest filozofia TQM

✔️KAIZEN czyli ciągłe doskonalenie

✔️Co to jest normalizacja?

✔️Zasady zarządzania jakością

✔️Jak wygląda model systemu zarządzania jakością w oparciu o podejście procesowe

Wykładowca: Patrik Kowalczyk

Manager z dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacją i produkcją. Jako silny lider, kieruję się przejrzystymi zasadami etycznymi inspiruję kadrę do aktywnego rozwoju i generowania najlepszych wyników. Główne osiągnięcia: •Zarządzanie budżetem w wysokości 250milionów PLN/60M Euro •Doświadczenie w zarządzaniu6 zakładami produkcyjnym i jednocześnie o skomplikowanym procesie wytwarzania •Zarządzanie placówkami zatrudniający mi ponad 1000 pracowników •Współpraca z międzynarodowymi markami m. in.: Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, GE, Daimler, Mercedes Benz, Volvo.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się

O wykładowcach