Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Metody i techniki zarządzania

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jak zarządzać informacją w firmie?
✔️ Jakie są metody zbierania danych (wady i zalety)?
✔️ Jak przechowywać i zabezpieczać informacje?
✔️ Jakie są formy przekazywania informacji i ich skutki w firmie?
✔️ Jak powinno wyglądać zarządzanie przepływem pieniężnym w firmie?
✔️ Kto zajmuje się finansami w firmie?
✔️ Co to jest predykcja cashflow?
✔️ Jaka jest różnica między marżą a narzutem?
✔️ Jakie są priorytety płatności w firmie?
✔️ Ćwiczenia praktyczne.

Metody i techniki zarządzania posłużą przedstawieniu istoty metod zarządzania – podstawowych pojęć dotyczących metod i technik zarządzania, ich klasyfikacji. Zaprezentowane zostaną techniki zbierania i rejestracji informacji, identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych. Omówione zostaną metody organizacji pracy – normowania, wartościowania pracy; metody zarządzania usprawniające pracę kierowniczą - planowania, organizowania pracy własnej i innych, klasyczne i nowoczesne metody zarządzania, metody zarządzania, controlling w organizacjach gospodarczych.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się