Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Etyka

O nagraniu

wykładu dowiesz się:
✔️ Co to jest subiektywność?
✔️Kim jest ludzka osoba?
✔️ Co to jest doświadczenie moralne - bycie osobą? (historia kozła ofiarnego)
✔️ Co to jest personalizm ekonomiczny?
✔️Jak objawia się depersonalizacja?

Od 9.00 do 11.15 - 3 godziny dydaktyczne ćwiczenia.
Od 11.30 do 13.45 - 3 godziny dydaktyczne konsultacje.

Etyka zajmuje się teoretyczną refleksją nad moralnością, poszukiwaniem różnic pomiędzy dobrem a złem oraz tzw. etyką praktyczną, uwikłaną w problemy cywilizacyjne.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się