Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

Skalowanie Biznesu - Sieci Franczyzowe

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️Czym jest franczyza?
✔️Jakie są korzyści z rozwoju poprzez system franczyzowy.
✔️.Jaki biznes kwalifikuje się do rozwoju poprzez sieć franczyzową?
✔️Czy jesteś gotowy na franczyzę? ✔️Franczyza w Polsce - zmiany prawne. ✔️Jakie zasady musisz spełnić aby zostać Franczyzobiorcą. 
✔️Jakie błędy popełnia się najczęściej w trakcie rozwoju systemu franczyzowego
✔️Jak wygląda proces rekrutacji franczyzobiorców
✔️ Przykłady dobrze rozwiniętych systemów franczyzowych

Na te pytania odpowie nam Monika Frank: Absolwent MBA Przedsiębiorczość, Zarządzanie i Przedsiębiorczość, ASBIRO. 
Skaluje biznesy poprzez budowanie i rozwijanie sieci franczyzowych. Opracowuje dokumentację niezbędną
do wypuszczenia oferty systemu franczyzowego na rynek (model biznesowy, biznesplany, umowa franczyzowa, podręcznik operacyjny, oferta franczyzowa, sprzedaż franczyzy i rekrutacja franczyzobiorcy, wdrażanie i szkolenia franczyzobiorcy, kontrola jakości, zarządzanie siecią franczyzową, strategia rozwoju franczyzy). 
Zajmuje się również pozyskiwaniem i rekrutowaniem franczyzobiorców.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się