Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 19/20 - Motywowanie i wynagradzanie pracowników

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:

✔️ Jakie są cechy wspierającej kultury organizacyjnej?
✔️ Jak zmotywować pracownika, by podążał w naszym kierunku?
✔️ Jakie podejście powinniśmy mieć do pracowników?
✔️ Jaki jest zakres odpowiedzialności pracowników za oczekiwaną jakość produktów i satysfakcję klienta?
✔️ Jakie są różne sposoby motywowania pracowników?
✔️ Jak stosować i czym są pakiety pozapłacowe?
✔️ Jakie są zalety dobrej komunikacji wewnętrznej z pracownikami?
✔️ Jakie możliwości mamy do wykorzystania w komunikacji?
✔️Jakie są cechy efektywnych zespołów?

Na te pytania odpowie: Renata Żukowska
Założycielka Advanced Business Solutions Institute, spółki wspierającej firmy mikro i MŚP w skalowaniu biznesu i realizacji projektów zarządczych. ABS Institute prowadzi również działalność badawczą, projekty edukacyjne, komunikacyjne oraz z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Menadżer z długoletnim doświadczeniem w pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i polskiego rynku finansowego obejmującym następujące zagadnienia: marketing, PR, sponsoring, CSR, zarządzanie budżetem dotacji, fundrising, zarządzanie działalnością fundacji
Relacje inwestorskie, PR finansowy, zarządzanie MŚP, restrukturyzacja, planowanie, analityka i zarządzanie finansami spółki publicznej, budowanie strategii i wartości firmy, przekształcenia kapitałowe, biznesplany, projekty edukacyjne, projekty komunikacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju spółek oraz wzrostu świadomości inwestycyjnej wśród kluczowych grup odbiorców.

Mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.
Członek Rady Sektorowej ds Kompetencji (Komunikacja Marketingowa) PARP

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się