Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #2 - Władza Publiczna w Polsce cz.1

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Czym jest władza publiczna?
✔️ Jak wygląda władza publiczna w Polsce?
✔️ Analiza aktów konstytucyjnych, które definiują modele władzy publicznej w Polsce.
✔️ Preambuły, wyrażające myśl ustawodawców - które z nich modelują władze publiczne (relacja między państwem a społeczeństwem)?

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się