Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 20/21 - Motywowanie i wynagradzanie pracowników

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ O prawie pracy i innych formach zatrudnienia..
✔️ Jakie są pracownicze formy zatrudnienia?
✔️ Czym jest stosunek pracy?
✔️ Jakie są cechy charakterystyczne stosunku pracy?
✔️ Jakie są składniki umowy o pracę?
✔️ Jakie są rodzaje umów o pracę?
✔️ Jakie są sposoby rozwiązania umów?

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się