Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Finanse przedsiębiorstw

O nagraniu

Z ćwiczeń dowiesz się:

✔️czym jest dokument KP, KW, Raport Kasowy
✔️czym jest obrót gotówkowy w firmie
✔️różnice kursowe od środków pieniężnych
✔️magazyn – rodzaje dokumentów (PZ, PW, RW, WZ, MM, ZW)
✔️ definicja FIFO, LIFO
✔️ czy jest inwentaryzacja- rodzaje (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja dokumentów)
✔️jak poprawnie zrobić weryfikację dokumentów

Finanse przedsiębiorstwa to wszystkie zjawiska nazywane ekonomicznymi, które są powiązane z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy (środków pieniężnych) na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się