Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Metody i techniki zarządzania

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jakie są podstawy zarządzania strategicznego?
✔️ Jak wygląda analiza otoczenia PEST?
✔️ Jak wygląda analiza otoczenia SWOT?
✔️ Jak stworzyć mapę grup strategicznych?
✔️ Czym jest macierz BCG?
✔️ Jakie są zasady zaliczenia przedmiotu.
✔️ Jak wygląda zarządzanie ryzykiem?
✔️ Ćwiczenia praktyczne.

Metody i techniki zarządzania posłużą przedstawieniu istoty metod zarządzania – podstawowych pojęć dotyczących metod i technik zarządzania, ich klasyfikacji. Zaprezentowane zostaną techniki zbierania i rejestracji informacji, identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych. Omówione zostaną metody organizacji pracy – normowania, wartościowania pracy; metody zarządzania usprawniające pracę kierowniczą - planowania, organizowania pracy własnej i innych, klasyczne i nowoczesne metody zarządzania, metody zarządzania, controlling w organizacjach gospodarczych.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się