Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #2 - Makroekonomia cz.4

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jakie są warunki zaliczenia przedmiotu?
✔️ Jak porównać dynamikę inflacji wyrażoną we wskaźniku CPI?
✔️ Jak porównać dynamikę inflacji wyrażoną w deflatorze PKB?
✔️ Który ze wskaźników zmienia się pierwszy - CPI czy PPI?
✔️ Jak określić wpływ wzrostu ceny na wskaźnik CPI?
✔️ Jak określić wpływ wzrostu ceny na deflator PKB?
✔️ Dlaczego realna i nominalna stopa procentowa mogą zmieniać się z upływem czasu?
✔️ Dlaczego osoba, która nie ma pracy zawsze może zostać uznana za bezrobotną?
✔️ Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć.
✔️ Ćwiczenia związane z tematyką poprzednich zajęć.

Na te pytania odpowie Jakub Anusik - wykładowca Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się rozwojem gospodarczym, kulturą i instytucją
stosunkami międzynarodowymi.

Makroekonomia to dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami zagregowanymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości. Jakub Anusik w swoich wykładach, w sposób prosty, ciekawy i praktyczny wprowadzi Cię w świat ekonomii i jego zagadnień.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się