Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Mikroekonomia - wykłady - webinar "O naturze i znaczeniu ekonomii. Teoria wartości. Teoria kapitału"

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:

✔️ Ekonomia a inne nauki społeczne, definicje ekonomii
✔️ Ekonomia a wartości
✔️ Osiągnięcia "myślenia ekonomicznego"
✔️ Ekonomia a katalaktyka
✔️ Mikroekonomia a Makroekonomia
✔️ Teoria wartości
✔️ Jakie cechy musi wykazywać dobro ekonomiczne?
✔️ Problemy z laborystyczną teorią wartości
✔️ Prawa użyteczności
✔️ Zła ekonomia VS Dobra ekonomia
✔️ Klasyfikacja dóbr
✔️ Kapitałowa struktura produkcji
✔️ Preferencja czasowa
✔️ Stopa procentowa

Na te pytania odpowie dr Jakub Bożydar Wiśniewski - członek Rady Powierniczej oraz wykładowca Instytutu Misesa, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mikroekonomia – dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem wyborów ludzkich w warunkach rzadkości dóbr, w tym w szczególności badaniem zachowań indywidualnych konsumentów i przedsiębiorców oraz interakcji między tymi zachowaniami na poszczególnych rynkach. Jest to nauka zajmująca się szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących produkcji oraz wymiany (zakupu i sprzedaży) dóbr.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się